مشاوره تخصصی 

گاهی در مسیر کاری برای انتخاب آگاهانه و درست، نیاز به مشاوره با فرد متخصص توی این زمینه هست

که تمامی شرایط مالی، روحی و زندگی شما را دقیق و حرفه ای بررسی کند و بهترین مسیر و راه را پیش روی شما بگذارد.

 اکتفا کردن به استفاده از تجربیات شخصی، تجربیات دیگران و همسو شدن با جامعه گزینه هایی هستند که میتوانند پایه های کسب و کار شما را سست کنند. 

چرا که هر شخص با توجه به حوزه فعالیت خود و روحیات شخصی و شرایط مالی و شرایط محیطی یک روش درست و مناسب برای پایه گذاری در کسب و کار خود دارد که لازمه ی آن این است با مشاوره با یک فرد متخصص و مشاور کسب و کار این راه و روش را انتخاب کرد و در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت.

 

تصاویر مشاوره های کسب و کار کافه وب

پکیج حل مسئله

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
70 امتیاز
350
700,000 تومان

پکیج تعیین مسیر کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان
280 امتیاز
390
2,800,000 تومان

پکیج رشد کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان
500 امتیاز
411
5,000,000 تومان

پکیج ایده پردازی

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان
180 امتیاز
302
1,800,000 تومان