ثبت نام در رویداد

فراخوان جذب ایده: ایده شو سوم

این رویداد با حمایت و همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان و با هدف کمک به صنایع کوچک، افزایش سطح بهره وری آنها و رشد و به کارگیری فناوری های نوین طراحی و اجرا میشود.

فرم ها در مرحله اول توسط هییت داوران بررسی میشود و برگزیدگان در مرحله اول اموزش هایی در خصوص نحوه ارایه ایده، مدلهای درآمدی و ... را در قالب آموزشهای ۴ ساعته دریافت میکنند. در روز نهایی، ایده پردازان می بایست در حضور داوران و شرکت کنندگان در رویداد، ایده های خود را مطرح نموده و بتوانند در فضای رقابتی رویداد موفق به جذب آرای آنها شوند