%۴۰ پکیج تولید محتوا ویدیدی
%۳۰ پکیج جهش
۲۰% پکیج مدرس ماندگار
۳۰% پکیج مشاور عروس
۱۰۰% پکیج امنیت اینستاگرام
۲۰% خدمات مشاوره
۴۰% پکیج مهمات رشد در اینستاگرام
%۵۰ پکیج هیپنوتیزم(جذب مشتری شب عید)
%۶۰ پکیج رهبری بازار در اینستاگرام
۲۰% استفاده از همه پکیج
۳۵% پکیج برند شخصی
۳۰% پکیج کشف مشتری
شانستو برای برنده شدن امتحان کن!