۲۰% تخفیف لیزر
۲۰% تخفیف مزونیدلنیگ
۵۰% تخفیف پاکسازی پوست
لیزر رایگان یک ناحیه از صورت
۱۰% تخفیف کلاژن
۱۰% تخفیف روشن سازی بدن
۲۰۰ تومان هدیه نقدی استفاده از خدمات کلینیک تا سقف ۱میلیون
پوچ
شانست رو امتحان کن!