لیست اساتید و مربیان

مهدی رئوفی

مهدی رئوفی (1 مطلب)

وفاداری مشتری
مصطفی رحمتی

مصطفی رحمتی (1 مطلب)

بازاریابی و فروش
حسن کریمی

حسن کریمی (0 مطلب)

مدرس زبان بدن و فن بیان