همایش کلاه شعبده باز

برند سازی شخصی

همایش فن بیان

98 را طوفانی شروع کنید

بازاریابی در اینستاگرام

نکات طلایی برای افزایش فروش و جذب فالوور

ایده شو

سومین رویداد ایده شو خوزستان

فن بیان و اصول سخنرانی

ساز و کارهای نترسیدن هنگام سخنرانی و حرف زدن

زبان بدن و تحلیل تیپ های شخصیتی مشتری

بررسی تیپ شخصیتی مشتری