ثبت نام در رویداد

فراخوان جذب ایده ایده شو

این رویداد با حمایت و همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان و با هدف کمک به صنایع کوچک، افزایش سطح بهره وری آنها و رشد و به کارگیری فناوری در بحث لجستیک آنها طراحی و اجرا میشود.

در این رویداد شرکت کننده ها می توانند در خصوص شیوه های نوین بسته بندی محصولات، راهکارهای نوین مدیریت انبار و نگهداری محصول و مواد اولیه و حمل و نقل کالا و مسافر اقدام به ایده پردازی نمایند.

فرم ها در مرحله اول توسط هییت داوران بررسی میشود و برگزیدگان در مرحله اول اموزش هایی در خصوص نحوه ارایه ایده، مدلهای درآمدی و ... را در قالب آموزشهای ۴ ساعته دریافت میکنند. در روز نهایی، ایده پردازان می بایست در حضور داوران و شرکت کنندگان در رویداد، ایده های خود را مطرح نموده و بتوانند در فضای رقابتی رویداد موفق به جذب آرای آنها شوند