همایش رازهای مشتری مداری ۱

همایش رازهای مشتری مداری ۱

همایش رازهای مشتری مداری ۱

بسیاری از کسب و کارهای به دنبال مشتریان راضی تر هستند و سعی می کنند با نگهداری مشتریان و افزایش رضایت انها، فروش خودشان را افزایش بدهند.

مشتری مداری و توجه به مشتری به عنوان کانون تمرکز فعالیت ها و اهداف یک سازمان و فصل مشترک تمام شرکت های برتر در دنیا است.

از اصلی ترین نکات خدمات به مشتریان اگاهی از خواسته مشتری و اگاهی از انتظارات مشتری نسبت به خواسته است.

قیمت تعداد
750,000 اضافه کن به سبد
برچسب ها
اشتراک گذاری در :

بهزاد رزمگیر

بهزاد رزمگیر

مشاور کسب و کار

مدرس و مشاور توسعه کسب وکار