پروفایل اساتید

غزال فرهمند

غزال فرهمند

بازاریابی و فروش


تحلیل تیپ‌های شخصیتی و زبان بدن آنها