پروفایل اساتید

سیده نیوشا عزیزی فر

سیده نیوشا عزیزی فر

روانشناسی مهارت‌های ارتباطی

روش‌ها و فنون تدریس (پداگوژی)

اصول و فنون مذاکره

شخصیت شناسی(انیاگرام)

زبان بدن

فن بیان

مهارت‌های ارتباطی

اعتماد بنفس 

کنترل استرس