پست یا استوری ؟ کدوم در اینستاگرام با ارزش تره ؟
پست یا استوری ؟ کدوم در اینستاگرام با ارزش تره ؟

اول از همه به این نکته باید توجه کنیم خود ما وقتی وارد اینستاگرام و پروفایل یک پیج میشم کدوم بخش رو اول میبینم ؟

161 بازدید ادامه مطلب

با بازاریابی درونگرا و برونگرا بیشتر آشنا شوید
با بازاریابی درونگرا و برونگرا بیشتر آشنا شوید

835 بازدید ادامه مطلب

بازاریابی چریکی
بازاریابی چریکی

1652 بازدید ادامه مطلب

انقلاب پلتفرم ها
انقلاب پلتفرم ها

1580 بازدید ادامه مطلب