برند شخصی

برند شخصی

از استعدادهای خاص فرمول برای موفقیت ساختن

ادامه مطلب
تکنیک های مدیریت بحران

تکنیک های مدیریت بحران

تکنیک های مدیریت بحران رادیو اقتصاد کارشناس : بهزادرزمگیر

ادامه مطلب
تدابیر قبل از کسب و کار

تدابیر قبل از کسب و کار

قبل از شروع هر کسب وکاری چه اقداماتی انجام بدهیم و چه برنامه ریزی هایی باید داشته باشیم رادیو اقتصاد کارشناس : بهزاد رزمگیر

ادامه مطلب
بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

ادامه مطلب